Energetické štítky pro domácí elektrospotřebiče byly zavedeny s cílem pomoci zákazníkům s výběrem při nákupu nových spotřebičů. Předpoklady, na jejichž základě byly štítky zavedeny, se vyplnily – v kategoriích výrobků, kde bylo štítkování zavedeno, z trhu v podstatě vymizely energeticky náročné spotřebiče. Štítkování se proto postupně rozšiřuje, nejnověji bylo zavedeno pro televizory.

 Historie štítkování

V Evropské unii jsou energetické štítky elektrospotřebičů zaváděny již od roku 1995. První směrnice sice byla přijata v návaznosti na ropnou krizi již v roce 1979, nepodařilo se ji však prosadit do praxe. Teprve Směrnice Rady 92/75/EHS z roku 1992 a navazující prováděcí směrnice štítkování elektrospotřebičů zavedly. V současnosti je štítkování povinné pro spotřebiče, které se podílejí na spotřebě domácností přibližně jednou třetinou.

V České republice bylo povinné štítkování zavedeno v roce 2001 pro následující kategorie spotřebičů: automatické pračky, bubnové sušičky prádla, pračky kombinované se sušičkou, chladničky, mrazničky a jejich kombinace, myčky nádobí, elektrické trouby, elektrické ohřívače (bojlery), zdroje světla (žárovky, zářivky, LED). Na trh bylo možno uvádět pouze výrobky ve třídách A až D.

Od roku 2004 byla povinnost štítkování rozšířena i na předřadníky k zářivkám a klimatizační jednotky. Byly zavedeny nové třídy A+ a A++ pro nejúspornější spotřebiče. Nadále bylo možno na trh uvádět spotřebiče nejhůře ve třídě D.

Od roku 2011 jsou pro jednotlivé kategorie elektrospotřebičů postupně zaváděny nové štítky. Nové štítky jsou jazykově neutrální, neobsahují texty v národních jazycích, namísto toho jsou u jednotlivých informací použity grafické symboly. Nově byla v roce 2011 zavedena povinnost označovat energetickým štítkem i televizory, spotřebiče, pro něž je štítkování povinné, tak pokrývají zhruba třetinu spotřeby domácností. Zároveň byla zavedena povinnost uvádět třídu spotřeby i v reklamě, pokud je zároveň uváděna spotřeba nebo cena. Postupně je zakazováno uvádět na trh spotřebiče v horších třídách spotřeby.